• HÅLLBARA PRODUKTER OCH HÅLLBAR VERKSAMHET

    Vi månar om att såväl våra produkter som vår verksamhet i stort ska präglas av hållbarhetstänkande.

    Hållbara skyltar och hållbar verksamhet

HÅLLBARHET

Det är viktigt för oss att vår verksamhet är hållbar och ansvarsfull. Vi bedriver ett mycket aktivt hållbarhetsarbete och vill ständigt utveckla och förbättra oss när och där det går. Vi följer aktivt Global Compact, FN:s tio principer för ett hållbart näringsliv.

Nedan följer några exempel på hur vi på Accus arbetar med hållbarhet.
 

HÅLLBAR VERKSAMHET

FÖRNYBAR ENERGI Under maj 2016 installeras solpaneler på vårt kontor. Under de perioder av året som solenergin inte räcker till för vår drift köper vi externt producerad förnybar energi. 

ECO DRIVING Våra projektledare är utbildade inom eco driving.

HÅLLBARA INKÖP Vi gör genomtänkta inköp som så långt det är möjligt innebär goda miljöval. 

EKOLOGISKT Kaffe, frukt och frukost – vi väljer ekologiskt i största möjliga utsträckning.

 

SOCIALT ANSVARSTAGANDE

VÄLGÖRENHET Vi avsätter årligen ekonomiska medel till olika välgörenhetsorganisationer. 

LOKALT ENGAGEMANG Vi stödjer gärna lokala initiativ som på olika sätt kan bidra till mångfald, integration och utbildning. Vi stödjer även lokala kulturella initiativ.

 

HÅLLBARA PRODUKTER

ARE SIGNS Patenterade skyltar med minimal miljöpåverkan och låg vikt.

PLANSIGN Gediget skyltsystem som är internationellt miljöcertifierat enligt Cradle to Cradle®.

LED-BELYSNING För oss är det viktigt att kunna erbjuda effektiv och energisnål belysning. Tillsammans med leverantörer av marknadsledande komponenter säkerställer vi att våra skyltar uppfyller våra, våra kunders samt andra intressenters (bland annat Stadsbyggnadskontorets) krav och direktiv gällande miljöriktig belysning. 

LED-KONVERTERING Vi utför konvertering av gamla lysrörs- och neonrörsbestyckade skyltar till energisnål och miljöriktig LED-teknik. 

AKTIVA MATERIALVAL Vi vill i möjligaste mån undvika PVC och ftalater och är oerhört angelägna om att kunna erbjuda material med så låg miljöpåverkan som möjligt. 

DESIGN FÖR ÅTERVINNING I vår design- och tillverkningsprocess är vi noggranna med att uttjänta skyltar ska kunna demonteras och delas upp i olika material för god återvinning.