• CHILDHOOD

    Under hösten 2015 bekostade Accus med stöd av underleverantörer byte till energisnål LED-belysning i Childhoods skylt. 

    CSR
  • LUNDALANDS FILHARMONISKA ORKESTER

    Accus är sedan 2011 sponsor av Lundalands Filharmoniska Orkesters verksamhet. 

    Lundaland
  • Musikhjälpen 2015

ENGAGEMANG 

Vår affärsidé att leverera kreativa skyltkoncept som harmonierar med omgivning och miljö grundar sig i en vilja att göra skillnad. Detta engagemang genomsyrar hela vår verksamhet och innefattar inte bara våra medarbetare, kunder och leverantörer, utan vi är också angelägna om att ta ett socialt ansvar. Därför bidrar vi årligen med engagemang och resurser till olika projekt som arbetar för att göra vår omvärld lite bättre.

Organisationer och projekt vi har valt att stödja under de senaste åren:
• Action aid "13 st skolår" till förmån för våra medarbetare
• Barnfonden "Entreprenörsfrämjande projekt" samt "Hälsofrämjande projekt"
• Barnfonden (stöd i form av kostnadsfri skyltning)
• Childhood Foundation "För rätten till en trygg och kärleksfull barndom"
• Individuell Människohjälp (stöd i form av kostnadsfri skyltning)
• Musikhjälpen "Barn är inte till salu"

Vi arbetar också lokalt med att stödja och främja utbildning och kultur. 

Vattenhallen Science Center - Lunds Universitet
2011 arrangerade vi tillsammans med Vattenhallen och Institutionen för designvetenskaper en tävling för designstudenter vid Lunds Universitet. Tävlingens uppdrag var att skapa "Lysande design" för Vattenhallen. Det vinnande bidraget av Sebastian Engwall (numera anställd designer hos Accus) prisades med ett stipendium samt uppförande av konceptet "Ljusets hastighet" som bekostades av Accus. 
Just nu är vi med och skapar utställningen "Från mun till anus" som invigs under 2016. 

Lundalands Filharmoniska Orkester
Accus har sedan 2011 varit sponsor för detta genuina kulturprojekt som bjuder på musik i världsklass ute på landsbygden. 
För orkesterns årliga operagalor har vi med nöje sponsrat ljussättningen.