Globala målen - CSR Skåne

2018-12-14

Länsstyrelsen i Skåne, Malmö 9:00 - 12:00

Accus vd André Zandelin kommer att berätta om hur vi på Accus aktivt arbetar med hållbar utveckling och hur vi bidrar till de globala målen

EVENEMANG