CSR Skåne 10 år – paneldiskussion Hållbart företagande

2019-05-23

Scandic Stortorget, Malmö 15:00 – 19:30

I samband med att nätverket CSR Skåne fyller 10 år kommer Accus vd André Zandelin delta i en paneldiskussion kring hållbart företagande tillsammans med Jakob Kiefer, UD Sveriges ambassadör för hållbart företagande, Jonas Carlehed, hållbarhetschef på IKEA, Susanne Arvidsson, associate professor vid Lunds Universitet samt Marie Pettersson, chef på TEM.
https://www.tem.se/kalender/173.html
 

EVENEMANG