Accus inbjuden av Länsstyrelsen Östergötland och Linköping universitet för föreläsning

2019-09-11

Länsstyrelsen Östergötlande, Linköpings universitet och Almi coachar regionala företag till att utveckla sina företag och affärsmodeller mot mer hållbara och cirkulära. 

Accus VD, André Zandelin är inbjuden att hålla ett föredrag om RE:SIGN och Accus resa mot cirkulära produkter och affärsmodeller. 

EVENEMANG