• FRAMTIDENS SKYLTAR VISAR VÄGEN

Accus- framtiden kräver hållbara skyltar

Med stöd från Vinnova vill Accus leda och påverka den svenska skyltbranschen mot ett ökat hållbart ansvarstagande. Det vill vi göra genom att utveckla cirkulära produkter och affärsmodeller. Idag erbjuder skyltbranschen främst engångsskyltar som är anpassade till ett företags logotyp samt lokalen företaget verkar i. När företag flyttar eller byter grafisk identitet blir skylten avfall. Materialen som används i branschen, som exempelvis aluminium, är energikrävande att utvinna, de plaster som används är av fossilt ursprung och avfallet som skapas är i regel svårhanterligt eftersom det innehåller elektronik. Endast ett fåtal företag i branschen rapporterar i nuläget till Naturvårdsverkets register för producentansvar av elutrustning, vilket innebär att mörkertalet för branschens miljöbelastning är stort. 

Vad är cirkulär ekonomi?

Cirkulär ekonomi handlar om att frikoppla ekonomisk tillväxt från användandet av icke-förnybara resurser och att designa bort avfall från systemet. I en cirkulär ekonomi utformas produkter, tjänster och affärsmodeller som gynnar planeten, människor och företag.

– Framtiden kräver helt nya lösningar. Vi vill designa bort avfall och erbjuda nya attraktiva skyltar som är hållbara på riktigt, säger Accus vd André Zandelin. Idag lever vi i en linjär ekonomi, som ständigt kräver nya naturresurser samtidigt som enorma mängder material tappar i värde genom att bli avfall. För mig är det en stark drivkraft att vi tillsammans med vår största leverantör Verbalux kan hitta nya sätt där vi ökar vårt ansvarstagande och där jag och mina medarbetare kan känna oss stolta över vad vi gör och står för de produkter och tjänster vi tillhandahåller, berättar André. 

För Accus är kärnan i det cirkulära arbetet att designa en hållbar och attraktiv produktportfölj, utveckla affärsmodeller som är lönsamma och miljömässigt hållbara samt att utveckla ett fungerande retursystem där värdet i nedmonterade skyltar fångas upp och företagets avfall minimeras.

– En jättebra designad cirkulär produkt hamnar bara på hyllan om ingen vill köpa den, det måste även finnas fungerande affärsmodeller och system för recirkulering. För oss är det viktigt att arbeta med alla de områdena samtidigt, säger Liv Andersson, ekodesigner på Accus. 

Accus strävar efter att förlänga livet på hela skylten i första hand, de olika delarna i andra hand och materialet i sista hand.

– Idag tillverkar Accus skyltar som håller längre än vad de används, de fungerar fortfarande när kunden inte vill ha dem längre på grund av flytt eller byte av logotyp. Det blir onödig slit och släng och kan vi hitta nya sätt att uppdatera skyltarna kan vi förlänga livet på materialen och cirkulera komponenter så länge som möjligt, berättar Liv. En spännande tanke är att kunna erbjuda kunderna de bästa skyltarna utan att de nödvändigtvis måste äga dem. Vi vill göra flergångsskyltar istället för engångsskyltar, fortsätter hon. 

KORTFAKTA OM PROJEKTET

​Accus utförde under hösten 2016 och våren 2017 ett förprojekt som ligger till grund för utvecklingsprojektet.

Projektets målsättningar:

  • att utveckla system för recirkulering som stödjer återanvändning och återtillverkning 

  • att skapa affärsmodeller som är ekonomiskt och ekologiskt hållbara 

  • att skapa en hållbar och attraktiv produktportfölj av skyltar som kan recirkulera 

  • att skapa nationell spridning och inspiration till andra företag kring möjligheterna och behovet av omställning mot en cirkulär ekonomi • att öppna för en samhällsvetenskaplig analys och spridning av hur organisationer kan bli mera cirkulär 

  • att leda och främja utvecklingen av en nationellt hållbar skyltbransch

KONTAKTPERSONER:

André Zandelin - vd, Accus andre@accus.se