• Om Accus
  • Accus

EXPERTER INOM VISUELL ANSVARSFULL KOMMUNIKATION

På Accus brinner vi för att göra skillnad. Tillsammans med våra kunder och staden vill vi ständigt skapa positiv påverkan. Vackra skyltar som kommunicerar budskap och information samtidigt som de harmonierar med den urbana miljön. Vi strävar ständigt efter att minimera vår klimatpåverkan. Genom att ansvarsfullt välja material och teknik tillsammans med cirkulära strategier för att skyltar och komponenter ska kunna leva länge, återanvändas, återtillverkas och återvinnas.