• NYHETER

    Information om projekt levererade av Accus. 

    Nyheter

NYHETER FRÅN ACCUS

rss

SONY

Accus levererade skyltar till Sony Ericsson i Sverige, England, Frankrike och Indien. I samband med omprofilering till Sony fick vi det förtroendefulla uppdraget som omfattade design och leverans av skyltar. För Lund, Kista och London ansvarade vi för byte av samtliga skyltar. Montaget utfördes delvis under natten inför stundande invigning. Vi fick i uppdrag att designa och säkerställa all skyltning även till USA, Kina och Dubai. Dessa skyltar tillverkades sedan av lokala skyltleverantörer. Uppdraget omfattade även design och leverans av enhetlig receptionsskyltning till 16 kontor.