• DESIGN OCH KONCEPTUTVECKLING

    Kreativa kundunika lösningar. 

    DESIGN OCH KONCEPTUTVECKLING

DESIGN OCH KONCEPTUTVECKLING

Vår designavdelning består av fem designers med kompetens inom skyltteknik, industridesign och grafisk form.
Vi är behjälpliga med bland annat:
- framtagning av skyltprogram
- utveckling av skyltkoncept i samband med omprofilering
- formgivning av logotyp och grafisk identitet