• TAKTIL SKYLT MED PUNKTSKRIFT

    För publika miljöer ska det vara möjligt för alla att orientera sig. 
    Vi levererar skyltar som lever upp till de krav som finns gällande tillgänglighet. 

    Hänvisningsskyltning

VÄGVISNING

Ibland krävs det komplexa system och flödesanalyser för att på ett effektivt sätt vägleda i krävande miljöer. Besökare på sjukhus, shoppingcenter, sportarenor och andra publika platser behöver snabbt och enkelt kunna hitta rätt utan karta eller lokalkännedom. Inom hänvisningsskyltning använder vi därför bland annat ljus, form, färg och känsel för vägledning och information. Vi erbjuder även digitala skyltlösningar som skapar möjligheter till interaktivitet och dynamiskt informationsflöde. 

För att uppfylla Boverkets krav gällande tillgänglighet erbjuder vi taktila skyltar med punktskrift. Även för miljöer där tillgänglighetsanpassad skyltning inte krävs finns det ett värde i att visa att man bryr sig om att alla ska kunna hitta rätt.