RE:SIGN - Tre steg som sluter cirkeln
Läs mer

KOMMUNICERA HÅLLBART

Skyltar och visuell kommunikation är alltid en del av ett större sammanhang. De bär varumärken och information, samtidigt som de ska fungera och harmoniera med arkitektur och omgivning.

Det finns numera en allmän förväntan om att företag ska inkludera hållbarhetsstrategier i sina affärsmodeller. När du som kund söker en samarbetspartner, möter vi på Accus behovet av ansvarsfull klimathänsyn med re:sign, en skyltportfölj med hållbara och cirkulära skyltar som kan återanvändas, återtillverkas och återvinnas.

Visuell kommunikation kan och bör vara ett positivt inslag i den urbana miljön. Vi vill göra en insats för att den också ska stödja arbetet för miljön och klimatet – på allvar.